Sveakompetens bistår dig med rätt kompetens när du snabbt behöver den. Ibland förvarnas du inte och behovet av en ny medarbetare kommer plötsligt.
Vi erbjuder en bred kompetens inom många olika branscher och hjälper er gärna när behovet är som störst.

Genom att hyra personal från Sveakompetens kan du säkra upp ert behov så länge som det behövs då vi erbjuder uthyrning utefter ert behov.
Kanske en medarbetare har blivit långtidssjukskriven och behöver ersättas eller så kanske en hel avdelning behöver bemannas, oavsett så har vi lösningen!
Många företag arbetar rörligt och flexibelt vad gäller bemanning. Detta innebär att de bemannar istället för anställer i högkonjunktur och minskar sin styrka i lågkonjunktur för att lättare anpassa sig efter deras behov av personal.

Våra konsulter som hjälper företag med bemanning har gedigen erfarenhet inom specifik bransch för att snabbt kunna hitta rätt person för just ert uppdrag.
Skulle du mot förmodan inte vara nöjd med vår konsult så byter vi till en konsult som passar er bättre. Vårt mål är att er verksamhet skall flyta på som vanligt där ni kan göra det ni är bäst på.