Sveakompetens vill ge dig som kund bästa möjliga service vad gäller vår kompetens och erfarenhet inom olika branscher. Därför arbetar våra rekryteringskonsulter inom olika expertområden.

–       Teknik
–        Chefer
–        Finans
–        IT
–        Sjukvård

Teknik
Idag råder det stor brist på ingenjörer runt om i norden vilket gör det svårt att hitta just den kompetensen man söker efter. Teknikbranschen förändras ständigt och av den anledningen är det viktigt att både arbetsgivare och kandidater är flexibla för att hitta nya lösningar som leder framåt. Sveakompetens tillhandahåller lösningar som passar ert behov och levererar de kandidater ni söker efter.

Chefer
Sveakompetens vill hjälpa er att hitta den bästa ledaren för just er. Vi anser att en bra ledare är empatisk och kan ta fram det bästa hos sina medarbetare samt styra dessa i rätt riktning. Det handlar om att bygga upp en företagskultur som främjar medarbetarnas förmåga att bidra till framgång. Som chef och ledare har man stor inverkan på sin personal och den rätta ledaren kan göra underverk med både personal och företag.

Finans
Sveakompetens hjälper er med alltifrån redovisning och bokföring till finansiella processer. Vi hjälper er oavsett om ni söker efter en assistent eller specialist. Våra medarbetare är väl insatta och förstår branschens alla steg och kan därför erbjuda de bäst lämpade lösningarna.

IT
Kompetens är en färskvara inom IT så det är av stor vikt att veta vart man skall vända sig för att hitta rätt person för tjänsten. Vi är ett utmärkt val när ni är i behov av specialister eller chefer inom IT då vi besitter erfarenhet och kompetens inom området internt. En rörlig bransch kräver ett flexibelt arbete vilket vi erbjuder.

Sjukvård
Att hitta en ny läkare eller annan vårdpersonal kan ta både tid och resurser i anspråk. Sveakompetens har gedigen kunskap och erfarenhet inom detta segment vilket ger er som uppdragsgivare möjligheten att göra det ni är bäst på.  Våra medarbetare har djup förståelse för sjukvårdsbranschen och de medicinska kunskaperna som personalen har. Därför vet vi också hur viktigt det är att hitta rätt person.