Bemanning
Bemanning ger kunden en möjlighet att anpassa resurserna efter deras behov. Att hyra in en konsult under en begränsad tid är för många företag den mest kostnadseffektiva lösningen för dem. Det kan röra sig om att ersätta någon som är föräldraledig eller sjukskriven men även om företaget behöver tillfällig avlastning.

Rekrytering
Vi erbjuder skräddarsydda rekryteringslösningar där hela processen utgår från kundens behov. Att rekrytera rätt person kan vara svårt och tidskrävande och där vill vi erbjuda kunden en både kostnads- och tidseffektiv lösning. Vi arbetar alltid efter vår affärsmodell där varje kund är unik och har ett unikt behov.

Headhunting
Headhunting handlar oftast om att hitta en toppkandidat som innehar specialkompetens inom ett visst område och som är svåråtkomlig. De toppkandidater som är mest intressanta är oftast de som är mest eftertraktade på marknaden. Headhunting är en lösning där vi kartlägger kandidaterna och deras intresse för vidare karriärutveckling då de oftast redan har en anställning.

Interim Management
Interim Management eller ” Chef att hyra ” är en lösning vi erbjuder till kunder som är i akut behov av temporär specialistkompetens. Det är tidskrävande att hitta den rätta efterträdaren till tjänster som kräver speciella egenskaper och erfarenheter. Interim Management är en bra lösning för kunden då verksamheten kan fortsätta som vanligt tills rätt nyckelperson är på plats.

Omställning
En omställningstjänst kan innebära mycket, allt från att ta hand om varslade medarbetare till chefer. En omställningstjänst hos oss varierar i omfattning och tid men anpassas alltid efter individens behov. Vi erbjuder även tjänster där HR-personal kan bli coachade när förändringsarbete skall drivas samt när chefer skall samtala med medarbetare. Nöjda medarbetare stärker företagets varumärke så det är en viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar och får de anställda att känna trygghet vid uppsägningar. Sveakompetens hjälper medarbetaren och är ett stöd på vägen till ett nytt arbete.

Outsourcing
Outsourcing ger företag en möjlighet att låta någon annan hantera en eller flera delar av er verksamhet. I korta drag innebär det att vi sammanställer ett team som driver er verksamhet efter era önskemål.